Alex Krappen

In 2001 werd bij mij het syndroom van Asperger geconstateerd. Die diagnose volgde na een lange periode waarin dingen nooit helemaal lukten zonder dat daar nu een directe reden voor leek te zijn. Ik kende diverse perioden van ziekte, depressie, maar ook oplevingen, waarin ik me dan weer veel te hard inspande om de verloren tijd in te halen. Er kwam echter nooit een definitieve doorbraak, en de diagnose volgde op een totale ineenstorting.

Na de eerste schok van de diagnose volgde een tijd van reflectie. Met de lijst van symptomen in de hand (waarvan gestoorde prikkelverwerking een behoorlijk prominente is) onderzocht ik of mijn leven nu wel zo handig ingericht was. Dat bleek niet het geval. Een cursus filosofie en meditatie die ik begon te volgen, verschafte alternatieve zienswijzen en handvatten om verstandiger om te gaan met de prikkels die ik tot me nam en tot me kreeg. Langzamerhand begon ik keuzes te maken die me gezonder maakten en beter bij me pasten. Ik leerde beter en gestructureerder rust in te bouwen. En van jaar tot jaar ging het beter, en vond ik meer balans.

In de thuissituatie en het prikkelmanagement heeft sindsdien veel verfijning plaatsgevonden. De energie die ik daardoor overhoud kan ik steken in mooie dingen als filosofielessen geven, competitief bridgen en wandelen. Recentelijk heb ik zelfs voor de tweede keer de Camino Portugues gelopen van Porto naar Santiago de Compostela en van daaruit door naar Finisterre. Een jaar geleden is mijn boek ‘De mens in de Mahabharata’ uitgekomen. Inmiddels heb ik, gebaseerd op dat boek, de set Mahabharata Levensinzichtkaarten ontwikkeld, die iedereen die dat wil kan helpen met het verkrijgen van meer zelfkennis. Dat had ik nooit durven dromen toen ik tien jaar lang 15 uur per dag met een chronisch tekort aan energie in bed lag. Wat slimmer omgaan met prikkels een verschil kan maken!

De Oosterde filosofie in het algemeen en het epos Mahabharata in het bijzonder hebben me veel inzicht verschaft over wie ik ben en waar de ruimte voor verfijning ligt. Het (zelf)onderzoek gaat door en bijna dagelijks ontdek ik dingen die me rustiger en harmonieuzer (kunnen) maken. Ik ben ervan overtuigd dat er in de huidige tijd bij velen veel behoefte is aan de rust en de eenvoud die als belofte in de Oosterse filosofie besloten ligt. Er bestaat dan ook een diepe wens in mij om deze inzichten te delen met wie ze wil ontvangen. Deel je mee?