Ik geef twee soorten sessies: de Ontprikkelsessies en de sessies met de Mahabharata Levensinzichtkaarten.

Het uitgangspunt van een sessie is veiligheid. Dat betekent niet alleen dat dat wat in een sessie besproken wordt in die sessie blijft maar vooral dat alles wat in de sessie naar voren komt geldig is. Er is geen ander oordeel over gevoelens, emoties en overtuigingen dan het oordeel dat jij inbrengt. Dat schept ruimte om vrijuit te praten over alles wat je bezig houdt, zo concreet te worden als je zelf wilt en de kans te krijgen je beelden werkelijk te ervaren.

Alle sessies die ik geef worden ingeleid en afgesloten met een korte meditatie annex stilteoefening.

Ontprikkel-sessies

In de Ontprikkel-sessies draait het in eerste intantie om het verkrijgen van een helder beeld van jouw prikkel-landschap. Welke prikkels neem en krijg je tot je? In welke hoeveelheid? Welke prikkels passen bij je en welke niet? Dat zijn de vragen die bij de eerste fase van een Ontprikkel-traject passen. Zo verkrijg je een compleet beeld van je situatie. Dat is noodzakelijk om gericht te kunnen werken aan reductie en selectie van prikkels.

De tweede fase bestaat uit kijken naar oplossingen. Wat kun je doen om overprikkeling te voorkomen? Dat komt niet alleen neer op het wegnemen van niet-passende prikkels en het zoeken van passende prikkels. Gezonder omgaan met de algemene prikkels is ook een onderdeel van het traject. Er zitten in een Ontprikkel-traject dan ook oefeningen die je helpen met de keuze om (actief) met een prikkel aan ge gang te gaan of niet. Je kun je geest trainen om niet meeer als een kip zonder kop te reageren op alles wat beweegt, maar bewust een keuze te maken: wanneer wel en wanneer niet? Zo vind je de ruimte om helder naar je eigen situatie te leren kijken en de oplossingen tie zien die je eerder nooit zag.

Mahabharata Levensinzichtkaarten: Inzicht, helderheid, oplossing, praktijk.

Sessies met de Mahabharata Levensinzichtkaarten zijn er in drie soorten.

Sessie met één kaart: Eén specifieke vraag
De sessie met één kaart is er voor mensen die zomaar nieuwsgierig zijn naar de kracht van deze kaarten en er meer over willen weten. Ook als je een specifieke, heldere vraag hebt over één onderwerp dan kan deze sessie veel inzicht verschaffen. Een sessie met één kaart duurt ongeveer een uur.

Sessie met drie kaarten: Energierovende overtuigingen
Een sessie met drie kaarten is bedoeld voor mensen die energieverlies ervaren maar niet precies weten waar dat vandaan komt. Aan de hand van de drie Guna’s (typen energie, zie deze pagina voor meer uitleg) ontdek je  de mentale en spirituele componenten in je leven die je energieverlies veroorzaken en krijg je aanwijzingen voor de toepassing in de fysieke wereld van deze kennis. Je ontdekt de overtuigingen die tot je energieverlies hebben geleid en gaat zien of deze (oude) overtuigingen nog bij je passen, of dat daar iets anders voor in de plaats moet komen. Ook krijg je inzicht in de plaats die het energietekort in je leven inneemt en welke basis er nodig is om het energieverlies te verminderen. Zo word je de nieuwe in plaats van de oude! Deze sessie duurt ongeveer anderhalf uur.

Eer sessie met vijf (zes) kaarten: Wie ben je echt?
Een sessie met vijf (of zes) kaarten is bedoeld voor mensen die meer inzicht willen krijgen in hun huidige situatie. Dat kan zijn omdat je een (destructief) gedragspatroon bij jezelf ziet waar je maar niet vanaf komt, maar ook als je een volgende stap in je leven zou willen zetten maar niet weet hoe die stap eruit zou moeten zien of hoe je die praktisch kunt maken dan kan deze sessie helderheid verschaffen. Als je wil weten wat je dromen en idealen zijn en die wil leren leven dan geeft deze sessie daar helderheid over. Een sessie met vijf (of zes) kaarten brengt je van dat wat je nu in de wereld zet in een paar stappen naar je innerlijke houding en overtuigingen. Zo krijg je inzicht in de innerlijke dynamiek achter wat je doet en ga je zien wat nodig is om dat te veranderen. De zesde kaart in deze sessie is optioneel: hij geeft inzicht in de spirituele component in je leven. In de praktijk blijkt dat deze kaart waardevolle ondersteuning van binnenuit geeft en zo een nog helderder licht op de situatie werpt. Deze sessie biedt de meeste verdieping van de drie, en duurt twee tot tweeeënhalf uur.

Online

De sessies kunnen zowel in mijn ruimte als bij jou thuis plaatsvinden, maar ik geef ook online sessies. Die sessies vinden plaats via Messenger Video Chat of Skype. Het is handig om de sessies via een laptop of tablet te doen, zodat je niet gehinderd wordt tijdens de inleidende en afsluitende meditaties.

Interesse in een sessie? Bel naar 06-13432840 of mail naar info@ontprikkelen.nl.