Nieuw en uniek in Zeeland

Systeemopstelingen en Mahabharata 23 november

 

Systeemopstellingen zijn een bijzonder krachtig middel om blokkades in je leven op te lossen. Ze laten je de dynamiek achter de blokkades zien en tonen je de overtuigingen en onderliggende wonden die tot de blokkerende patronen geleid hebben. Door het inzicht dat dan ontstaat, wordt de blokkade opgelost. De Levensinzichtkaarten, gebaseerd op het oeroude epos Mahabharata, hebben hetzelfde effect.

De systeemopstellingen worden met de Mahabharata kaarten gecombineerd. Zo wordt er synergie gecreëerd tussen oude wijsheid en moderne helingstechnieken. We gaan 1 opstelling doen, waarvoor we een vraagsteller en representanten welkom zouden willen heten.

Een mooie aanvulling is de evaluatie met de Mahabharata kaarten, die niet alleen van toepassing zijn voor de vraagsteller, maar ook voor de representanten zelf. Een representant wordt namelijk niet voor niets gevraagd om de rol te vervullen van bijv. de vraagsteller, vader of moeder, blokkade, ziekte.

Programma

  • Meditatie (10:00 uur)
  • Mini-opstelling
  • Opstelling met de vraagsteller
  • Evaluatie zonder de vraagsteller
  • Theepauze met iets lekkers
  • Yoga Nidra, diepe eindontspanning.

Over Alex Krappen en Sandra Roelse

Alex heeft het boek “De mens in de Mahabharata” geschreven. Aan de hand van zijn boek heeft hij de Levensinzichtkaarten Mahabharata ontwikkeld.

Sandra is bekend met het begeleiden van zowel individuele als groepsopstellingen. Bij de individuele opstellingen werkt ze met tafelopstellingen, bronnenopstellingen, maar voornamelijk volgens de werkwijze van Franz Ruppert, trauma-specialist.

Datum:   zondag 23 november

Tijd:        10:00 tot 12:30 uur (inloop 09:45 uur)

Locatie:  De Kwikstaart, Nagelenburgsingel 2, Oost-Souburg

Bijdrage: € 25,00

Inlichtingen

Alex Krappen (06-13432840/www.ontprikkelen.nl)

Sandra Roelse (0118-851912/ www.yogapresent.nl)

Graag eerst aanmelden bij Alex of Sandra.