Steeds meer mensen zijn structureel overprikkeld. Dat trekt een wissel op de fysieke, mentale en spirituele gezondheid en zorgt voor onrust, oververmoeidheid en het gevoel niet meer de controle over het eigen leven te hebben. Hoe kom je vanuit overprikkeling en onrust terug naar rust en harmonie?
Het persoonlijk ontprikkel plan is bedoeld om mensen die om wat voor reden dan ook structureel overprikkeld zijn maatwerk te leveren om terug te keren naar de rust. En vanuit rust ruimte te creëren om meer sturing aan je eigen leven te geven. In acht praktische stappen onderzoek je welke prikkels er tot je komen, welke van die prikkels bij je passen en hoe je constructief met (de overige) prikkels om kunt leren gaan.
Het plan bevindt zich echter in de ontwikkelfase en daarom heb ik testers nodig. Mensen die het plan samen met mij willen doorlopen: in een tiental bijeenkomsten gaan we kijken hoe het plan werkt en wat eraan verbeterd kan worden. De eerste bijeenkomst is in september, daarna om de twee weken. Per bijeenkomst wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de huur van de ruimte.
Als de test succesvol is maak ik van het plan een boek, de Ontprikkelgids. Via deze pagina houd ik u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Het Persoonlijk OntprikkelPlan bestaat uit acht stappen. De eerste vier stappen zijn een analyse van de huidige situatie en het vaststellen van de gewenste situatie. Vaak gaan we, als we proberen te ontprikkelen, meteen aan de slag, zonder ons eerst af te vragen wát we nu eigenlijk willen veranderen. Even zo vaak hebben we geen flauw idee wat de relatie is tussen wat we doen en wat er met ons gebeurt. Het succes van plan hangt, net zoals bij andere plannen, voor een groot deel van af van de voorbereiding. Daarom wordt er in het plan ruime aandacht besteed aan de voorbereiding en bevat het plan een gedegen theoretisch fundament.
Als we vastgesteld hebben wat onze huidige situatie en het doel is, dan kunnen we aan de slag. Het tweede deel van het plan bevat aanwijzingen over hoe van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen en ondersteunende oefeningen die het Ontprikkelen een duurzame verbetering maken. Deze opzet maakt de kans van slagen groter en geeft een dieper inzicht in ons eigen leven. Hieronder de acht stappen:

 

1. Kijken
We scheppen een totaalplaatje en kijken vanaf daar wat er nodig is.
Welke prikkels komen er op een dag tot je?
2. Analyseren
Wat doen de verschillende soorten prikkels met je?
Verschillende prikkels hebben verschillend effect. Wat gebeurt er precies?
3. Doel
Welke energie/situatie is wenselijk?
Naar welke situatie wil je toe?
Hoeveel energie/rust/slaap wil je hebben?
4. Prikkelselectie
Welke prikkels stimuleren die wenselijke energie/situatie
en welke zorgen dat je daarvan verwijderd raakt?
Welke prikkels passen in die situatie en welke niet?
5. Prikkelreductie
Aan welke onwenselijke prikkels kun je iets doen en welke niet?
En wat kun je dan doen?
6. Acties
Wat kun je doen aan de onwenselijke prikkels die in je invloedssfeer liggen?
Acties om onwenselijke prikkels te reduceren
7. Strategie
Wat kun je doen aan de onwenselijke prikkels die niet in je invloedssfeer liggen?
De geest is trainbaar om niet op elke prikkel te reageren
8. Oefening
Hoe kun je leren vanuit rust en stilte te werken?
Een serie praktische oefeningen ter dagelijkse ondersteuning

 

Wil je meehelpen om het plan te testen?
Er komt een testgroep in Middelburg, In het Molenwaterpand, Molenwater 137. Deze groep komt tweewekelijks bij elkaar op maandag vanaf 23 september (kosten ongeveer €3 per keer). Ook komt er een digitale testgroep die gaat werken met email, eventueel ondersteund met videochat. Deze groep is bedoeld voor mensen die niet aan de testgroep in Middelburg mee kunnen doen. Als je je voor één van beide groepen wil opgeven, mail dan naar info@ontprikkelen.nl.