Een harmonieus mens in een harmonieuze wereld

Zo binnen, zo buiten, zeggen de wijzen in vele spirituele tradities. De conflicten in de wereld zijn een spiegel van de innerlijke conflicten in de mens. Als de mens zijn innerlijke conflicten oplost, zal er geen noodzaak meer zijn om in de buitenwereld conflicten te creëren. Met andere woorden: kent de mens vrede en balans, dan kent de wereld vrede en balans. Met de dingen die ik doe wil ik bijdragen aan meer vrede en balans in de mens, en dús in de wereld.

Zelfkennis als weg naar harmonie

Voor de mens is er een tweesporig pad naar harmonie. Het eerste spoor van dat pad is dat de mens zichzelf leert kennen. Je kunt jezelf gericht onderzoeken zodat je te weten komt welke (niet-)handelingen schadelijk of weldadig zijn voor je systeem op fysiek, mentaal en spiritueel niveau. Als je dit in kaart hebt gebracht kun je weldadige handelingen uitvoeren en schadelijke handelingen vermijden. Zo creëer je meer harmonie in je systeem en leer je jezelf op een diep niveau waarderen. je wordt dan minder afhankelijk van waardering uit de buitenwereld en dat schept de ruimte om een leven te leiden wat bij je past.

Het leven leiden wat bij je past is het tweede spoor. Jij bent uniek en hebt een unieke bestemming. Die bestemming houdt verband met je unieke talenten, je aard en de plaats en tijd waarin je geboren bent. Voor velen is die bestemming verborgen onder een dikke laag conditioneringen en kernovertuigingen, maar zo nu en dan komt er een glimp van die unieke bestemming aan de oppervlakte. Door het onderzoeken van de conditioneringen en kernovertuigingen leer je er als het ware ‘doorheen’ kijken zodat je meer zicht krijgt op jouw unieke bestemming en stappen kunt zetten naar een authentiek leven. Het werk wat ik doe is bedoeld om je te helpen inzicht te krijgen in de blokkades die je beletten je bestemming te leven, die bestemming te ontdekken en die te leven.

Ontprikkelen als middel

Bovenstaande kernovertuigingen en de ver- en afleidingen die tot ons komen uit de buitenwereld hebben geleid tot gedragspatronen waarin we niet alleen teveel prikkels tot ons nemen, maar ook nog prikkels van het schadelijke soort. Dit trekt niet alleen een wissel op onze fysieke, mentale en spirituele gezondheid, maar onttrekt het beeld van onze unieke bestemming steeds meer aan ons gezichtsveld. Velen doen maar wat, waarbij de vraag of dat wat ze doen past bij wie ze zijn naar de achtergrond verdwenen is.

Als je wil weten wie je werkelijk bent en wil doen wat bij je past moet je eerst rust brengen in je systeem. Ontprikkelen dus, en dat ontprikkelen rust op drie pijlers: Prikkelreductie, prikkelselectie en het gezonder omgaan met prikkels. Het Persoonlijk Ontprikkelplan is een instrument om het landschap van je prikkels in kaart te brengen, uit te vinden welke prikkels bij je passen en welke niet, gedrag te ontwikkelen dat zich richt op het ontvangen van weldadige prikkels en het vermijden van schadelijk prikkels en het trainen van de geest zodat die niet meer automatisch op elke prikkel reageert.

Prikkels van binnenuit: Spirituele psychologie en de Mahabharata Levensinzichtkaarten

Als je het pad van ontprikkelen volgt, en ook als je op een andere manier bezig bent met het transformeren naar weldadig gedrag, zul je merken dat dat niet zo gemakkelijk gaat. Je boekt tijdelijke successen die veel wilskracht kosten en na verloop van tijd val je weer terug in je oude patronen: je lijkt geen meter opgeschoten te zijn.

Dit komt omdat de meeste prikkels die we ervaren van binnenuit komen. Binnen in ons woedt op diep niveau een strijd tussen de egokrachten (onze oppervlakkige verlangens, overlevingsinstincten en dingen die we denken te moeten) en spirituele krachten (dat wat we ten diepste willen en wie we op ons mooist zijn). Deze bakkeleien constant met elkaar en deze (koude) oorlog is het grootste energielek dat we hebben. Het heeft tot gevolg dat we een leven leiden dat in het kader staat van ‘hoe het hoort’ dingen die we denken te moeten.

Als je dat energielek wil oplossen dan is zelfonderzoek de aangewezen methode. Laag voor laag daal je in je onmetelijk rijke en mooie innerlijk af en ontdekt daar de overtuigingen die geleid hebben tot de patronen waar je nu in vast lijkt te zitten. Je leert de emotionele beelden kennen die achter deze overtuigingen schuil gaan en waar nodig vindt heling plaats. Als de emotionele beelden helemaal gezien zijn, hun verhaal hebben kunnen vertellen en jij daar met oprechte aandacht naar geluisterd hebt, kunnen ze tot rust komen. Dan is een stukje van het energielek opgelost en kun je  de voor jou weldadige handelingen  structureel uitvoeren. Zo komt er meer vrede en balans in je systeem en kun je je energie mooier leren gebruiken.

De cursus spirituele psychologie heeft tot doel je onmetelijk rijke en mooie innerlijk te onderzoeken. Dat kun je alleen op je zolderkamer doen, maar dit te doen in een groep heeft twee voordelen: ten eerste is de energie van de groep een krachtbron die je helpt om blokkades die je niet in je eentje op kunt lossen toch klein te krijgen. Ten tweede leer je in een groep je blinde vlekken kennen en kun je er in veiligheid en openheid naar kijken. Op deze manier is een groep (satsang) een katalysator voor je spirituele ontwikkeling.

Als je echt de diepte in wil is een individuele sessie met de Mahabharata Levensinzichtkaarten een goed middel. In deze sessie leer je de diepere dynamiek acht je gedrag kennen, krijg je inzicht in wat je drijft, wat werkelijk bij je past en welke dingen je kunt doen om naar een authentiek leven toe te groeien. Stukje bij beetje leer je jezelf kennen, ontdek je je innerlijke rijkdom en stap voor stap ga je dingen doen die op alle niveaus weldadig zijn voor je systeem.

Jij bent de autoriteit

Wat je ook geleerd hebt, welke goedbedoeld adviezen mensen je ook geven, uiteindelijk is er maar één de baas in je innerlijke wereld en dat ben jij. Jij bent degene die zowel het probleem als de oplossing in je draagt. Het werk dat ik doe is dan ook niet bedoeld om jou te vertellen hoe het met je gaat en wat je moet doen. Dat wat ik doe is bedoeld om je contact te laten maken met de kennis die al in je zit, maar bedekt is door van alles en nog wat. De ervaring met zowel het groepswerk als de kaarten leert dat het meeste werk zit in het ontdekken wat precies de kwestie is. Als de kwestie helemaal helder is volgt de te volgen gedragslijn vaak vanzelf. The solution is to find the problem.

Het bovenstaand betekent dat wat je in een sessie of groep ook ervaart, wat je ook uit, het is geldig, en op dat moment waar voor jou. Gedrag, meningen, emoties en gevoelens zijn niet dom of slecht, tenzij je dat zelf vindt. Ze maken wie je op dat moment bent, en daar zul je het dan mee moeten doen. Kun je dat accepteren dan is dat mooi, kost dat moeite dan kunnen we kijken naar de achtergronden achter die moeite. Hoe dan ook, jij bent de autoriteit en jij weet wat voor jou waar is. En jij bepaalt hoe ver of diep je wil gaan. In veiligheid.

Een schakel in een lange ketting

Het leven is een reis naar bewustwording. Alle dingen die we doen helpen ons met deze reis. Als je op deze site terecht bent gekomen is de kans groot dat je al vele cursussen, workshops en therapievormen gevolgd hebt om bewuster te worden. Wellicht hebben sommige aanbieders daarbij hun cursus, workshop of therapie aangeboden als het wondermiddel dat jou harmonie of verlichting zal schenken! In zes weken verlicht, in drie dagen geheeld. Onmogelijk!
Welke vorm je ook kiest, geen enkele coach of therapeut is meer dan een schakel in de (hele lange) ketting van dingen die je gedaan hebt om bewuster te worden. En dat geldt voor het aanbod op Ontprikkelen ook: ik zal proberen een zo mooi mogelijke schakel te zijn in jouw ketting, en als ik toevallig de laatste schakel (b)lijk is dat mooi. Ik buig in respect voor alles wat je al gedaan hebt om bewuster te worden.